Họ tên: chinhchuxyz
Địa chỉ: thanh xuân, hà nội
Điện thoại: 0972654321