Chi phí dịch vụ

Hãy chọn một dịch vụ phù hợp theo nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp.

Chi tiết
Gói dịch vụ

 • Nhân viên
 • Lưu trữ tối đa
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý Công việc
 • Quản lý Dự toán
 • Quản lý Hóa đơn
 • Quản lý Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Tin nhắn
 • Thông báo đẩy
 • Quản lý nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Quản lý Nghỉ lễ
 • Quản lý Sản phẩm
 • Quản lý Tài chính
 • Quản lý Hợp đồng
 • Báo cáo
Free

đ 0

Thanh toán hàng năm

 • 20
 • 1 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Basic

đ 3000000

Thanh toán hàng năm

 • 50
 • 10 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Pro

đ 5000000

Thanh toán hàng năm

 • 100
 • 20 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advance

đ 19999999

Thanh toán hàng năm

 • 999
 • Không giới hạn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chi tiết
Gói dịch vụ

 • Nhân viên
 • Lưu trữ tối đa
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý Công việc
 • Quản lý Dự toán
 • Quản lý Hóa đơn
 • Quản lý Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Tin nhắn
 • Thông báo đẩy
 • Quản lý nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Quản lý Nghỉ lễ
 • Quản lý Sản phẩm
 • Quản lý Tài chính
 • Quản lý Hợp đồng
 • Báo cáo
Free

đ 0

Thanh toán hàng tháng

 • 20
 • 1 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Basic

đ 300000

Thanh toán hàng tháng

 • 50
 • 10 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Pro

đ 500000

Thanh toán hàng tháng

 • 100
 • 20 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advance

đ 2000000

Thanh toán hàng tháng

 • 999
 • Không giới hạn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Các câu hỏi thường gặp

- Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Startup hoàn toàn sử dụng gói dịch vụ miễn phí trong vòng 3 năm.

- Rất dễ sử dụng và có nhiều tùy biến linh hoạt. Người quản lý chủ động theo dõi và đôn đốc công việc thì nó mang lại hiệu quả rất tuyệt vời.

- Đối với các dịch vụ miễn phí, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ qua Email hoặc qua ứng dụng từ xa Teamview

- Đối với các dịch vụ trả phí, doanh nghiệp được hỗ trợ training sử dụng nâng cao (03 buổi).

Quản lý công việc chưa bao giờ dễ dàng như vậy

Hoàn toàn miễn phí 3 năm cho các Startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ ...